Остролистен джел

Ilex aquifolium

вид:
Ilex aquifolium (Остролистен джел)
род:
Ilex (Джел)
семейство:
Aquifoliaceae (Джелови)
произход:
Европа, Северна Африка и Мала Азия

общо за вида

Ilex aquifolium ( Остролистен джел ) e широколистно, вечно зелено дърво. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (без просветлявания), корона. Расте на надморска височина от 400 до 1200 метра.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.