Черна мура

Pinus heldreichii

вид:
Pinus heldreichii (Черна мура)
род:
Pinus (Бор)
семейство:
Pinaceae (Борови)
произход:
Балкански полуостров и Южна Италия

общо за вида

Pinus heldreichii ( Черна мура ) e иглолистно, вечно зелено дърво с бавен растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава , разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.