Върбоволистен котонеастер

Cotoneaster salicifolius

вид:
Cotoneaster salicifolius (Върбоволистен котонеастер)
род:
Cotoneaster (Котонеастер)
семейство:
Rosaceae (Розови)
произход:
Западен Китай

общо за вида

Cotoneaster salicifolius ( Върбоволистен котонеастер ) e широколистно, вечно зелено дърво с бавен растеж. Видът е от пета величина ( H < 5m ) и създава плътна (без просветлявания), разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.