Космат дъб

Quercus pubescens

вид:
Quercus pubescens (Космат дъб)
род:
Quercus (Дъб)
семейство:
Fagaceae (Букови)
произход:
Южна Европа, Мала Азия, Кавказ

общо за вида

Quercus pubescens ( Космат дъб ) e широколистно, дърво с бавен растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са последователно разположени. Расте на надморска височина до 1000 метра.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.