Лавровишна

Prunus laurocerasus

вид:
Prunus laurocerasus (Лавровишна)
род:
Prunus (Слива)
семейство:
Rosaceae (Розови)
произход:
Балкански полуостров, Мала Азия, Кавказ, Иран

общо за вида

Prunus laurocerasus ( Лавровишна ) e широколистно, дърво. , корона.

изисквания

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.