Обикновен явор

Acer pseudoplatanus

вид:
Acer pseudoplatanus (Обикновен явор)
род:
Acer (Клен/Явор)
семейство:
Sapindaceae (Сапиндусови)
произход:
Европа, Кавказ

Общо за вида

Acer pseudoplatanus ( Обикновен явор ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (без просветлявания), обратнояйцевидна корона. Страничните клонки са срещуположно разположени. Проявява средна фитонцидна активност.

Изисквания

Видът е светлолюбив и умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е слабоустойчив. Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike.