Бяла мура

Pinus peuce

вид:
Pinus peuce (Бяла мура)
род:
Pinus (Бор)
семейство:
Pinaceae (Борови)
произход:
Балкаски полуостров

общо за вида

Pinus peuce ( Бяла мура ) e иглолистно, вечно зелено дърво с бавен растеж. Видът е от втора величина ( H 20-30m ) и създава , вретеновидна (тяснопирамидална) корона.

изисквания

Видът е студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.