Великолепен дрян

Cornus florida

вид:
Cornus florida (Великолепен дрян)
род:
Cornus (Дрян)
семейство:
Cornaceae (Дрянови)
произход:
Северна Америка

общо за вида

Cornus florida ( Великолепен дрян ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (с просветлявания), чадъровидна корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.