Кучи дрян

Cornus sanguinea

вид:
Cornus sanguinea (Кучи дрян)
род:
Cornus (Дрян)
семейство:
Cornaceae (Дрянови)
произход:
Европа, Кавказ и Югозападна Азия

общо за вида

Cornus sanguinea ( Кучи дрян ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от пета величина ( H < 5m ) и създава плътна (без просветлявания), кълбовидна корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.