Японска магнолия

Magnolia kobus

вид:
Magnolia kobus (Японска магнолия)
род:
Magnolia (Магнолия)
семейство:
Magnoliaceae (Магнолиеви)
произход:
Япония

общо за вида

Magnolia kobus ( Японска магнолия ) e широколистно, дърво. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава , яйцевидна корона. Страничните клонки са последователно разположени.

изисквания

Видът е умерено студоустойчив ( до -25С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.