Тришипна гледичия

Gleditsia triacanthos

вид:
Gleditsia triacanthos (Тришипна гледичия)
род:
Gleditsia (Гледичия)
семейство:
Fabaceae (Бобови)
произход:
Югоизточна Северна Америка

общо за вида

Gleditsia triacanthos ( Тришипна гледичия ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава ажурна, разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е силноустойчив. Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.