Butterfly bush

Buddleja davidii

вид:
Buddleja davidii (Butterfly bush)
род:
Buddleja (Butterfly bush)
семейство:
Scrophulariaceae ()
произход:

общо за вида

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.