Обикновен бук

Fagus sylvatica

вид:
Fagus sylvatica (Обикновен бук)
род:
Fagus (Бук)
семейство:
Fagaceae (Букови)
произход:
Европа

общо за вида

Fagus sylvatica ( Обикновен бук ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (без просветлявания), яйцевидна корона. Расте на надморска височина от 700 до 1700 метра.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и умерено студоустойчив ( до -25С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.