Планински бряст

Ulmus glabra

вид:
Ulmus glabra (Планински бряст)
род:
Ulmus (Бряст)
семейство:
Ulmaceae (Брястови)
произход:
Европа, Мала Азия, Кавказ

общо за вида

Ulmus glabra ( Планински бряст ) e широколистно, дърво с бърз растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (без просветлявания), разперена (неправилна) корона. Расте на надморска височина до 1400 метра.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.