Далтоидна топола

Populus deltoides

вид:
Populus deltoides (Далтоидна топола)
род:
Populus (Топола)
семейство:
Salicaceae (Върбови)
произход:
Източна Северна Америка

общо за вида

Populus deltoides ( Далтоидна топола ) e широколистно, дърво с бърз растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са последователно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.