Японска ериоботия

Eriobotya japonica

вид:
Eriobotya japonica (Японска ериоботия)
род:
Eriobotya (Ериоботия)
семейство:
Rosaceae (Розови)
произход:
Япония и Централен Китай

общо за вида

Eriobotya japonica ( Японска ериоботия ) e широколистно, дърво. Видът е от висок храст ( H 3-5m ) и създава плътна (без просветлявания), кълбовидна корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.