Разклонена ракитовица

Tamarix ramosissima

вид:
Tamarix ramosissima (Разклонена ракитовица)
род:
Tamarix (Тамарикс)
семейство:
Tamaricaceae (Тамариксови)
произход:
Югоизточна Европа, Кавказ и Азия

общо за вида

Tamarix ramosissima ( Разклонена ракитовица ) e широколистно, дърво. Видът е от висок храст ( H 3-5m ) и създава , корона.

изисквания

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.