Брекиня

Sorbus torminalis

вид:
Sorbus torminalis (Брекиня)
род:
Sorbus (Сорбус)
семейство:
Rosaceae (Розови)
произход:
Европа, Кавказ и Северна Африка

общо за вида

Sorbus torminalis ( Брекиня ) e широколистно, дърво с бавен растеж. Видът е от втора величина ( H 20-30m ) и създава плътна (без просветлявания), кълбовидна корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.