Клен

Acer campestre

вид:
Acer campestre (Клен)
род:
Acer (Клен/Явор)
семейство:
Sapindaceae (Сапиндусови)
произход:
Средна Европа и Западна Азия

Общо за вида

Acer campestre ( Клен ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (с просветлявания), топчеста корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

Изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е силноустойчив. Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike.