Ясеноволистен явор

Acer negundo

вид:
Acer negundo (Ясеноволистен явор)
род:
Acer (Клен/Явор)
семейство:
Sapindaceae (Сапиндусови)
произход:
Източна Северна Америка

общо за вида

Acer negundo ( Ясеноволистен явор ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са срещуположно разположени. Проявява силна фитонцидна активност.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е силноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.