Хималайска мелия

Melia azedarach

вид:
Melia azedarach (Хималайска мелия)
род:
Melia (Мелия)
семейство:
Meliaceae (Мелиеви)
произход:
Хималаи

общо за вида

Melia azedarach ( Хималайска мелия ) e широколистно, дърво. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава , разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.