Планински ясен

Fraxinus excelsior

вид:
Fraxinus excelsior (Планински ясен)
род:
Fraxinus (Ясен)
семейство:
Oleaceae (Маслинови)
произход:
Европа, Кавказ и Мала Азия

общо за вида

Fraxinus excelsior ( Планински ясен ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава ажурна, разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са срещуположно разположени. Расте на надморска височина до 1300 метра.

изисквания

Видът е светлолюбив и умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.