Корков дъб

Quercus suber

вид:
Quercus suber (Корков дъб)
род:
Quercus (Дъб)
семейство:
Fagaceae (Букови)
произход:
Западно Средиземноморие

общо за вида

Quercus suber ( Корков дъб ) e широколистно, дърво с бавен растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (без просветлявания), разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ).

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.