Червен дъб

Quercus rubra

вид:
Quercus rubra (Червен дъб)
род:
Quercus (Дъб)
семейство:
Fagaceae (Букови)
произход:
Източна Северна Америка

общо за вида

Quercus rubra ( Червен дъб ) e широколистно, дърво с бърз растеж. Видът е от втора величина ( H 20-30m ) и създава плътна (без просветлявания), кълбовидна корона. Страничните клонки са последователно разположени.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е силноустойчив. Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.