Четиритичинкова ракитовица

Tamarix tetrandra

вид:
Tamarix tetrandra (Четиритичинкова ракитовица)
род:
Tamarix (Тамарикс)
семейство:
Tamaricaceae (Тамариксови)
произход:
Югоизточна Европа и Кавказ

Общо за вида

Tamarix tetrandra ( Четиритичинкова ракитовица ) e широколистно, дърво с бърз растеж. Видът е от висок храст ( H 3-5m ) и създава плътна (без просветлявания), разперена (неправилна) корона.

Изисквания

Видът е светлолюбив и умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike.