Джефриев бор

Pinus jeffreyi

вид:
Pinus jeffreyi (Джефриев бор)
род:
Pinus (Бор)
семейство:
Pinaceae (Борови)
произход:
Северна америка - тихоокеанското крайбрежие

общо за вида

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.