Шестил

Acer platanoides

вид:
Acer platanoides (Шестил)
род:
Acer (Клен/Явор)
семейство:
Sapindaceae (Сапиндусови)
произход:
Европа, Кавказ, Югозападна Азия

общо за вида

Acer platanoides ( Шестил ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от втора величина ( H 20-30m ) и създава плътна (без просветлявания), яйцевидна корона. Страничните клонки са срещуположно разположени. Проявява средна фитонцидна активност.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е слабоустойчив. Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.