Новини

Mastercard и Банка ДСК застават зад ЕдноДърво и множество инициативи за по-зелени и умни градове в България

„Устойчивото бизнес развитие и дигитализацията са наши стратегически цели в Банка ДСК. В тази връзка, проектът „ЕдноДърво“ за картотекиране на дървета в София чрез интерактивна платформа съчетава и двете, и изцяло резонира с нашите приоритети. Вярваме, че проектът ще допринесе за повишаване на информираността на обществото относно ролята и значимостта на градската растителност, а онлайн картотекирането й е стъпка, която ще улесни дългосрочното съхранение на дърветата и създаването на по-чиста градска среда в София.“, коментира Тамаш Хак-Ковач, главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Така Mastercard в партньорство с Банка ДСК подпомагат нашия дигитален продукт и призовават своите служители, картодържатели и доброволци да се включат в картирането на дървесната растителност — процес, който ще изисква масово усилие, но ще гарантира дългосрочен ефект за по-чисти и зелени градове в страната.

Mastercard е мулти инфраструктурна технологична компания, „кръвоносна система“ от партньори - банки, технологични иноватори, големи търговци и малки и средни предприятия, правителства, милиони картодържатели. Както в България, така и в световен план, брандът работи за образоване и ангажиране на тази огромна сила за по-голям и фокусиран ефект върху опазването на природното богатство. Докато глобалната им инициатива Priceless Planet Coalition адресира ключови горски обезлесявания по света, зелената мрежа на Mastercard в България цели холистична подкрепа на природата през популяризиране и подпомагане за различни наболели проблеми на устойчивото развитие - градските пространства, застрашени диви животни, чиста и здравословна храна, замърсяване на водни басейни и много други.

Опазването на околната среда е сред основните приоритети за устойчиво развитие и на Банка ДСК. Инвестициите в зелени проекти заемат 91 млн. евро от кредитния портфейл на банката в края на 2020 г. и са свързани основно с изграждане на възобновяеми енергийни източници и осигуряване на оборудване за рециклиране. В партньорство с дъщерното си дружество Регионален фонд за градско развитие (РФГР), Банка ДСК подкрепя устойчиви проекти за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в страната, сред които читалища, стадиони, плувни басейни. Компанията участва и във финансиране на проекти за осигуряване на екологичен обществен транспорт заедно с РФГР и ОТП Лизинг, друго нейно дъщерно дружество. За своя екип Банка ДСК организира всеки сезон „Зелена седмица“, в рамките на която служителите споделят информация и съвети по дадена зелена тема – вода, отпадъци, хартия, електричество, и участват в различни „зелени“ предизвикателства.

Служители на Банка ДСК вече изявиха желание да се включат и в събитията за картиране на софийските дървета на ЕдноДърво през май и юни. Включете се и вие и можете да получите награди от нашите партньори!