Полски бряст (Ulmus minor)

Род: Бряст (Ulmus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1300 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Много рано цъфтящо (макар и често незабележимо) дърво, срещащо се често в крайречни низини. С характерна напукана кафява кора и характерни плодове крилатки, разпиляващи се по улиците в големи количества, където има бряст, но често оставащи незабелязани. Подредбата на листата е последователна и стоят в една равнина, създавайки интересен визуален ефект. При благоприятни условия доживява 300 години, но в градска среда и утежнени условия рядко надхвърля 50 години.

Начин на отглеждане

Най-добър растеж показва покрай реките на алувиални почви, добре запасени с хранителни вещества. Средно светлолюбив вид. Понася засенчване и слабо засоляване на почвите, макар че има по-бавен растеж и намалена дълговечност. Понася добре градските условия. Понася резитба.


Партньори

Зелена София