Бял бряст (Ulmus laevis)

Род: Бряст (Ulmus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 700 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Подобен на полския бряст, но с по-назъбени листа, чиито жилки почти не се раздвояват и с леко различна форма. При благоприятни условия доживява 400 години.

Начин на отглеждане

Взискателен е към хранителността и влажността на почвата. Студоустойчив и сенкоиздръжлив вид. Понася частично заливане.


Партньори

Зелена София