Обикновен тис (Taxus baccata)

Род: Taxus (Taxus)

  • Типична надморска височина
    200 ÷ 1800 м
  • Типична максимална мисочина
    27 м

Обща информация

Дърво, често храст, срещащ се в някои от планините ни, вписан в Червената книга на България. От високо ценената му дървесина са се изработвали английските дълги лъкове през Средновековието. Пределна възраст - около 4000 години.

Лечебни приложения

От него се добива алкалоида таксол, инхибиращ клетъчното делене (ползва се в противоракови препарати и за цитологични изследвания).

Начин на отглеждане

Сенкоиздръжлив и взискателен към богатството и влажността на почвата. Изисква и висока атмосферна влажност. Издържа ниските зимни температури (до -25 °C), но младите растения са по-чувствителни. Расте както на силикатни, така и на варовити почви, ако са достатъчно влажни. Понася много добре резитбите.


Партньори

Зелена София