Гигантска секвоя (Sequoiadendron giganteum)

Род: Sequoiadendron (Sequoiadendron)

  • Типична надморска височина
    1200 ÷ 2500 м
  • Типична максимална мисочина
    100 м

Обща информация

Много популярен вид, срещащ се в днешно време в естествени условия само в Сиера Невада, Калифорния. Дърво на име Генерал Шърман, което е от този вид, държи рекорда за най-голямо (по обем) живо в днешно време дърво (единично стъбло), макар в миналото да е имало и по-големи. Диаметърът на стъблото му е 11,1 м. Най-старите секвои от този вид са на 3500 години. И у нас нерядко се засаждат екземпляри, макар и млади и дребни по стандартите за вида. Кората е устойчива на гниене и силно пожароустойчива. И други аспекти на биологията на растението също го правят устойчиво и даже зависимо от пожари - семената му се разпръскват и поникват почти само след пожар, което е довело и до ограниченото ми разпространение.

Начин на отглеждане

Расте при влажен и сравнително хладен климат - с годишни валежи до 1500-2000 мм и абсолютни отрицателни температури до -12, -14 °C. Най-добре расте на свежи и дълбоки почви. Отглеждана в Европа, издържа температури до -20 °C. По-младите индивиди са по-чувствителни. В София при -32 °C са измръзнали през 1953-1954 г. младите клонки и на възрастните индивиди, но след това короната им се е възстановила напълно.


Партньори

Зелена София