Плачеща върба (Salix babylonica)

Род: Върба (Salix)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1300 м
  • Типична максимална мисочина
    12 м

Обща информация

Лесно разпознаваем и популярен вид дърво с характерни увиснали надолу клонки, даващи името му. Родината не е точно известна, тъй като се култивира отдавна.

Лечебни приложения

Върбите съдържат салицилова киселина, която е пролекарство на ацетилсалициловата киселина (Аспирин, Ацетизал).

Начин на отглеждане

Расте най-бързо и най-добре на влажни почви. Сравнително студоустойчив вид за нашите условия. Дървесината е крехка и страда от ветроломи и снеголоми, поради което трябва да се поставя на защитени места.


Партньори

Зелена София