Бяла върба (Salix alba)

Род: Върба (Salix)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1600 м
  • Типична максимална мисочина
    25 м

Обща информация

Най-често срещан у нас и често засаждан вид върба с удължени елиптични листа с бели власинки отдолу. Живее 100 и повече години.

Лечебни приложения

Върбите съдържат салицилова киселина, която е пролекарство на ацетилсалициловата киселина (Аспирин, Ацетизал).

Начин на отглеждане

Тя е влаголюбива, студоустойчива, издържа на замърсен въздух. засоляване на почвата и на продължителни заливания.


Партньори

Зелена София