Червен дъб (Quercus rubra)

Род: Quercus (Quercus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1000 м
  • Типична максимална мисочина
    25 м

Обща информация

Представител на разнообразна в Америка група дъбове, дяловете на чиито листа са остри и ръбести, а не загладени, както е при нашите дъбове, по което се отличава от практически всички други в България. Шапката на жълъда е относително плоска. Наесен листата често се обагрят в червено.

Начин на отглеждане

Най-добре расте на дълбоки, свежи, плодородни почви. Не понася заблатените и сухи каменисти почви, както и варовика в тях. Студоустойчив и светлолюбив вид, издържащ по-слабо засенчване и въздушна сухост. Издържа и на замърсен въздух.


Партньори

Зелена София