Скален дъб (Quercus petraea)

Род: Quercus (Quercus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1600 м
  • Типична максимална мисочина
    40 м

Обща информация

Често наричан и зимен дъб или горун, макар с тези имена да се нарича и друг вид, в чиито гори се среща и този. Листата най-често са по-широки към края си и сбрани към върха на клонките. Нерядко се ползва в паркове.

Начин на отглеждане

В сравнение с летния дъб е по-слабо взискателен към почвените условия. Расте на по-бедни почви, но е по-взискателен към атмосферната влажност. Светлолюбив, понася по-добре засенчването от летния дъб. Издържа на варовик в почвата и на почвеното засушаване.


Партньори

Зелена София