Цер (Quercus cerris)

Род: Quercus (Quercus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1200 м
  • Типична максимална мисочина
    35 м

Обща информация

Вид дъб с удължени листа и характерна шапчица на жълъдите с дълги разперени люспи. По-малка дълговечност от повечето дъбове - към 200 години.

Начин на отглеждане

Невзискателен е към почвените условия, но най-добре расте на по-дълбоки и плодородни почви. Издържа на варовити терени и на замърсен въздух. При много ниски температури по стъблото му се явяват мразобойни, които влошават здравното му състояние.


Партньори

Зелена София