Трепетлика (Populus tremula)

Род: Populus (Populus)

  • Типична надморска височина
    200 ÷ 2000 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Вид топола със закръглени листа, треперещи при почти всеки порив на вятъра, откъдето идва и името ѝ. Дървесината се използва в хартиено-целулозната промишленост.

Начин на отглеждане

Има добра приспособимост към почвените условия. Най-добре расте върху леки, проветриви, плодородни и с добро овлажняване почви. Не понася тежките глинести, сухи и мочурливи месторастения. Изисква места с по-висока атмосферна влажност. Силно студоустойчива е и изключително светлолюбива. Сравнително добра устойчивост на замърсен въздух.


Партньори

Зелена София