Черна топола (Populus nigra)

Род: Populus (Populus)

  • Типична надморска височина
    600 ÷ 700 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Най-често засажданият и най-познат на обществото вид топола с листата с характерна близка до ромбичната форма.

Начин на отглеждане

Изисква дълбока и влажна почва, но издържа и на по-бедните и сухи месторастения, както и на по-продължителни заливания. Тя е силно светлолюбив и студоустойчив вид, като издържа удовлетворително и на замърсяването на въздуха.


Партньори

Зелена София