Бяла топола (Populus alba)

Род: Populus (Populus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1000 м
  • Типична максимална мисочина
    35 м

Обща информация

Едро дърво с бяла кора, поради което някои го бъркат с огромна бреза. Листата са с характерно плътно бяло овласяване отдолу. Живее 300-400 години. Дървесината се ползва в хартиената промишленост.

Начин на отглеждане

Настанява се върху алувиални почви с добро овлажняване. Издържа на частично засоляване на почвата и на замърсен въздух. Тя е светлолюбива, издържа зимните температури на нашата страна, като същевременно показва и известна жароустойчивост. Издържа на силни ветрове и суховеи.


Партньори

Зелена София