Сива топола (Populus × canescens)

Род: Populus (Populus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1000 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Естествен хибрид между бялата топола и трепетликата. Прилича доста на бялата топола, но кората е по-сивкава и листата отдолу са по-слабо овласени и сивкави. Среща се в природата и се сади по-рядко. Живее 100 и повече години.

Начин на отглеждане

Светлолюбива и студоустойчива е. Расте добре върху бедни песъчливи почви, като понася и засоляване. Отличава се и със сравнително висока сухоустойчивост.


Партньори

Зелена София