Източен чинар (Platanus orientalis)

Род: Чинар (Platanus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 600 м
  • Типична максимална мисочина
    40 м

Обща информация

Местният ни вид чинар с характерната белеща се на листи кора, мощна корона, листа, врязани дълбоко и плодове, висящи по 5-7 на обща дръжка.

Начин на отглеждане

Расте обикновено покрай реките върху алувиални почви непосредствено до брега. Изисква за добрия си растеж плодородни, леки, добре запасени с влага почви. Той е силно светлолюбив, чувствителен е към ниските температури в млада възраст, като с възрастта студоустойчивостта му се увеличава. Понася добре замърсения въздух.


Партньори

Зелена София