Западен чинар (Platanus occidentalis)

Род: Чинар (Platanus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 0 м
  • Типична максимална мисочина
    40 м

Обща информация

Американски вид чинар, отличаващ се от другите със слабо наделените си листа и това, че плодовете са по 1-2 на обща дръжка.

Начин на отглеждане

Расте по речните долини. По отношение на екологичните си изисквания е близък до източния чинар, но се отличава с по-голяма студоустойчивост.


Партньори

Зелена София