Яворолистен чинар (Platanus × acerifolia)

Род: Чинар (Platanus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 600 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Най-често отглежданият у нас чинар, получен през XVII век в Англия (или може би в Испания) като хибрид между източен и западен чинар. Поради това белезите на индивидите силно варират между тези на двата родителски вида, като понякога неясно преливат към тези на западния чинар. Лесно разпознаваемо дърво с характерна най-често белеща се на листи с различен светъл цвят кора, наделени до средата листи и плодове под форма на топки по 2-4 върху обща дръжка. Прави едър ствол и мощна корона. Максималната въраст не се знае, тъй като най-старите индивиди са на едва 350 години.

Начин на отглеждане

Студоустойчив, понасящ замърсяването на въздуха вид. Към почвените условия има същите изисквания като другите два вида.


Партньори

Зелена София