Бял бор (Pinus sylvestris)

Род: Pinus (Pinus)

  • Типична надморска височина
    1000 ÷ 2200 м
  • Типична максимална мисочина
    40 м

Обща информация

Често срещащ се вид с отличителна оранжева нагоре по стъблото кора.

Лечебни приложения

Иглите съдържат значително количество витамин C и освен това витамин B1. Излъчванията на боровите гори имат фитонцидно действие.

Начин на отглеждане

Силно светлолюбив вид, изискващ планински климат. Не понася сухия и замърсен въздух. Към почвените условия не е взискателен, но не понася тежките по механичен състав и лошо аерирани почви. На тежки и торфени почви страда от ветровали и снеговали.


Партньори

Зелена София