Бяла мура (Pinus peuce)

Род: Pinus (Pinus)

  • Типична надморска височина
    1200 ÷ 2200 м
  • Типична максимална мисочина
    35 м

Обща информация

Ендемичен за Балканите планински бор, рядко засаждан по градовете.

Начин на отглеждане

Изисква планински климат. Към почвените условия не е взискателна - расте както на силикатни, така и на варовити терени. Към богатството на почвата е средно взискателна. Тя е светлолюбива и студоустойчива. Не страда от снеговали и ветровали.


Партньори

Зелена София