Черен бор (Pinus nigra)

Род: Pinus (Pinus)

  • Типична надморска височина
    0 ÷ 1800 м
  • Типична максимална мисочина
    40 м

Обща информация

Може би най-често срещаният нископланински бор у нас, също често използван по паркове и с лесно разпознаваеми шишарки. Живее до към 600 години.

Лечебни приложения

Иглите, особено през зимата, съдържат значителни количества витамин C. Има сравнително висока фитонцидна активност.

Начин на отглеждане

Светлолюбив и сухоустойчив вид. Изисква по-висока температура през вегетативния период. Той е студоустойчив, понася добре континенталния климат. Към почвените условия не е взискателен, но най-добре расте на леки по механичен състав и свежи почви. Среща се както на варовити, така и на силикатни терени. Може да расте и на силно скелетни, неразвити почви. Страда силно от замърсяване на въздуха с кисели газове.


Партньори

Зелена София