Клек (Pinus mugo)

Род: Pinus (Pinus)

  • Типична надморска височина
    1700 ÷ 2500 м
  • Типична максимална мисочина
    10 м

Обща информация

Високопланински вид бор, срещащ се най-често като храст, образуващ силно непроходими и непрогледни ниски горички в планините ни, често върху каменист терен.

Начин на отглеждане

Светлолюбив вид, но може да понесе слабо засенчване. Индиферентен към почвените условия - може да расте на варовити и силикатни терени, на торфища, на силно каменисти и скелетни почви. Изисква по-влажен и по-студен планински климат. Издържа добре на силните планински ветрове и на големите натрупвания на сняг и лавини.


Партньори

Зелена София