Синьозелен бодлив смърч (Picea pungens 'Glauca')

Род: Смърч (Picea)

  • Типична надморска височина
    2000 ÷ 3000 м
  • Типична максимална мисочина
    30 м

Обща информация

Декоративен сорт на бодливия смърч със синьозелени листа.

Лечебни приложения

Висока фитонцидна активност.

Начин на отглеждане

Понася добре високите летни и ниските зимни температури, както и въздушната сухост, характерни за континенталния климат. Изисква свежи, макар и не много богати почви. Силно светлолюбив и газоустойчив вид.


Партньори

Зелена София