Обикновен смърч (Picea abies)

Род: Смърч (Picea)

  • Типична надморска височина
    1400 ÷ 2200 м
  • Типична максимална мисочина
    50 м

Обща информация

Много чест вид в повечето ни планини. Образува гъсти корони, като понякога се ползва за живи стени. Живее до 250-300 години, рядко 400-500.

Лечебни приложения

Иглите са богати на витамин C, а съдържат и витамин K. Освен това те имат бактерицидно и протистоцидно действие.

Начин на отглеждане

Сенкоиздръжлив вид. Изисква постоянно влажни и плодородни почви. Привързан е към планински климат и висока атмосферна влажност. Страда от високите летни температури и сухостта на почвата и въздуха. Не понася замърсен въздух. Има плитка коренова система и страда от ветровали и снеговали.


Партньори

Зелена София